کرج چهار راه طالقانی، ساختمان حکیم، طبقه اول، واحد 11 کرج چهار راه طالقانی، ساختمان حکیم، طبقه اول، واحد 11
026-32219153-4 026-32219153-4

لمينيت يا ونير دندانی چيست


لمينيت يا ونير دندانی چيست

(Laminate or dental veneer)


لمينيت يكی از انواع درمانهاى زيبایی در علم دندانپزشكی می باشد.در اين نوع از درمان سطح بيرونی دندان(بيشتر سطح لبی دندانهای جلويى فك بالا)توسط لايه نازكی از مواد پوشانده می شود و با اين نوع درمان شكل و ظاهر دندان و رنگ آن نيز هم تغيير ميكند و دندان بشكلی زيبا بازسازى می شود.

اين نوع درمان به دو دسته اصلی تقسيم می شود

١-لمينيت يا ونير كامپوزيتى(روش مستقيم)
٢-لمينيت يا ونير سراميكى(روش غير مستقيم)
 
در روش اول به دليل اينكه دندانپزشك در يك جلسه دندان مورد نظر را در دهان آماده مى كند(تراش مى دهد)و در همان جلسه نيز سطح دندان را با كامپوزيت(مواد پركردن همرنگ دندان)فرم داده و به اتمام ميرساند روش داخل دهانى يا روش كامپوزيتى و يا روش مستقيم ميگويند.
اما در روش دوم به دليل اينكه ساخت لايه نازك پوشاننده سطح دندان از جنس چينى يا سراميك بوده و در لابراتوار دندانپزشكى اماده مى شود (يعنى خارج از دهان بيمار ساخته مى شود)به  روش سراميكى يا روش غير مستقيم معروف است.
بطور كلى مراحل آماده سازى دندان در هر دو روش تقريباً مشابه بوده اما در ادامه كار در روش كامپوزيتى دندانپزشك با مواد همرنگ دندان سطح دندان مورد نظر را پر كرده و فرم ميدهد و با دستگاه لايت كيور، كامپوزيت را كيور (سخت شدن ماده)كرده و بعد از آن اضافات ماده را حذف كرده و سطح ماده را پاليش و براق ميكند.
اما در روش سراميكى بعد از آماده سازى دندان از دندان مورد نظر قالب گرفته ميشود و در لابراتوار با سراميك سطح دندان فرم داده ميشود و بعد از ساخت به مطب ارسال شده و دندانپزشك آنرا در دهان بيمار بررسى ميكند و در صورت مناسب بودن آنرا با سمان(چسب دندان)دندانپزشكى روى دندان مورد درمان سمان ميكند.البته در اين روش تا زمانى كه كار در لابراتوار اماده شود روى دندان تراش خورده روكش موقت قرار داده ميشود تا زيبايى بيمار حفظ شود.
در پايان اين مطلب تصوير شماتيك از مراحل كار نشان داده مى شود.
البته به دليل اينكه اين نوع درمان بسيار مهم ميباشد در ادامه، توضيحات كاملترى در مورد اينكه در چه موارد از اين درمان استفاده مى شود و يا در چه مواردى نبايد لمينيت انجام داد و سوالات و نكات و موارد مربوط به اين نوع درمان ارائه خواهد شد.

برای مشاهده تمامی خدمات دندانپزشکی دکتر صادق پوراحمدی کلیک کنید.
 

شماره تلفن مطب دکتر پوراحمدی :

 " 026-32219153-4 "